Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja | wersja Mobilna Русский  English
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Rynek
      BDM news
      Polecamy
      Grupa kapitałowa
  

Asset Management

 

Najważniejszym motywem skłaniającym osoby fizyczne i prawne do powierzenia aktywów do zarządzania jest możliwość osiągnięcia wyższych zysków od tych osiąganych z tradycyjnych lokat bankowych.

Nasze produkty skierowane są do wszystkich, którzy posiadają wolne środki pieniężne i zainteresowani są efektywnymi formami pomnażania swoich pieniędzy.
Niniejsza oferta produktowa skierowana jest również do Klientów, którzy zawarli lub zamierzają zawrzeć z BDM S.A. Umowy IKE.
Proponujemy Państwu usługę umożliwiającą inwestowanie na rynku papierów wartościowych poprzez powierzenie aktywów do zarządzania profesjonalistom, bez konieczności angażowania własnego czasu w analizę spółek i rynków.

W zależności od Państwa indywidualnych preferencji inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka proponujemy Państwu zarówno bezpieczne formy inwestycyjne tj. portfel bezpieczny oraz stabilny jak i portfele charakteryzujące się określonym stopniem ryzyka czyli portfele: zrównoważony, fundamentalny, agresywny i niepubliczny. Mamy również do zaproponowania Państwu portfel indywidualny umożliwiający wykorzystanie własnej strategii inwestycyjnej.

Zarządzaniem aktywami Klientów w naszym biurze zajmują się licencjonowani doradcy inwestycyjni przy wykorzystaniu całej swojej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Prowadzenie polityki inwestycyjnej, dobór odpowiedniej strategii, a także podejmowanie w imieniu Klientów decyzji inwestycyjnych dokonywane jest z myślą o maksymalizacji stopy zwrotu, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mogących mieć wpływ na jej wysokość. Z Wydziałem Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi współpracuje Wydział Analiz, zatrudniający wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę analityków.

Minimalna wartość portfela dla wszystkich modeli wynosi 50 000 PLN.
W przypadku przekazania do zarządzania aktywów gromadzonych w ramach zawartej przez Klienta z BDM S.A. Umowy IKE, minimalna wartość portfela uprawniająca do zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem
wynosi 10 000 PLN
.

Szczegółowe kwestie dotyczące zarządzania aktywami Klientów zawiera "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Dom Maklerski BDM SA w Bielsku - Białej".

Kontakt

Dom Maklerski BDM S.A
Wydział Zarządzania Portfelami Inwestycyjnynymi
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
telefon 33 812-84-00
fax 33 812-84-02

Dyrektor: Cezary Cerowski

Napisz do nas
O firmie | Pytania i odpowiedzi | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty