Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja | wersja Mobilna Русский  English
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Rynek
      BDM news
      Polecamy
  

Asset Management

 

Najważniejszym motywem skłaniającym osoby fizyczne i prawne do powierzenia aktywów do zarządzania jest możliwość osiągnięcia wyższych zysków od tych osiąganych z tradycyjnych lokat bankowych.

Nasze produkty skierowane są do wszystkich, którzy posiadają wolne środki pieniężne i zainteresowani są efektywnymi formami pomnażania swoich pieniędzy.
Niniejsza oferta produktowa skierowana jest również do Klientów, którzy zawarli lub zamierzają zawrzeć z BDM S.A. Umowy IKE.
Proponujemy Państwu usługę umożliwiającą inwestowanie na rynku papierów wartościowych poprzez powierzenie aktywów do zarządzania profesjonalistom, bez konieczności angażowania własnego czasu w analizę spółek i rynków.

W zależności od wielkości oczekiwanej stopy zwrotu, stopnia akceptacji ryzyka oraz indywidualnych preferencji inwestycyjnych, Klient dokonuje wyboru rodzaju portfela spośród portfeli modelowych proponowanych przez BDM. Klient może określić również własną strategię inwestycyjną decydując się na portfel indywidualny.

Zarządzaniem aktywami Klientów w naszym biurze zajmują się licencjonowani doradcy inwestycyjni przy wykorzystaniu całej swojej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Prowadzenie polityki inwestycyjnej, dobór odpowiedniej strategii, a także podejmowanie w imieniu Klientów decyzji inwestycyjnych dokonywane jest z myślą o maksymalizacji stopy zwrotu, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mogących mieć wpływ na jej wysokość. Z Wydziałem Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi współpracuje Wydział Analiz, zatrudniający wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę analityków.

Minimalna wartość portfela dla wszystkich modeli wynosi 50 000 PLN.
W przypadku przekazania do zarządzania aktywów gromadzonych w ramach zawartej przez Klienta z BDM S.A. Umowy IKE, minimalna wartość portfela uprawniająca do zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem
wynosi 10 000 PLN
.

Szczegółowe kwestie dotyczące zarządzania aktywami Klientów zawiera "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Dom Maklerski BDM SA w Bielsku - Białej".

Kontakt

Dom Maklerski BDM S.A
Wydział Zarządzania Portfelami Inwestycyjnynymi
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
telefon 33 812-84-00
fax 33 812-84-02

Dyrektor: Cezary Cerowski

Napisz do nas
O firmie | Pytania i odpowiedzi | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty