Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja | wersja Mobilna Русский  English
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Rynek
      BDM news
      Polecamy
  

BDM S.A. trzeci na rynku w ocenie emitentów

 

Dom Maklerski BDM S.A. uzyskał jedną z najwyższych ocen w przygotowanym przez magazyn „Forbes Investor” Rankingu Liderów Rynku Pierwotnego 2007. W zamierzeniach organizatorów zestawienie to ma być podpowiedzią dla przyszłych emitentów, z którym domem maklerskim warto współpracować przy emisji papierów wartościowych.

BDM S.A. znalazł się wśród szesnastu najlepiej ocenianych domów maklerskich na polskim rynku w 2007 r. W zestawieniu ogólnym zajął 10 miejsce. Ranking obejmował zarówno bankowe jak i prywatne domy maklerskie.

Jednym z elementów wchodzących w skład ogólnej oceny był subranking Ocena Emitentów. BDM S.A. zajął w nim trzecią lokatę. W jego ramach domy maklerskie podlegały ocenie emitentów w pięciu kategoriach: wiedza i doświadczenie pracowników, dbałość o ekonomiczne interesy emitenta, sprawność (tempo) przeprowadzenia emisji akcji i wejścia na giełdę, organizacja i koordynacja procesu emisji akcji (wejścia na giełdę) oraz elastyczność i partnerskie traktowanie emitenta.

W każdej z kategorii BDM S.A. uplasował się w ścisłej czołówce. Najwyżej emitenci ocenili elastyczność i partnerskie podejście do klienta spółki. Oznacza to, że BDM S.A. jest skłonny do negocjowania warunków umowy, liczy się ze zdaniem emitenta przy przydziale akcji inwestorom instytucjonalnym i wywiązuje się z obietnic składanych przed podpisaniem umowy.

„Nasza strategia przynosi efekty” – powiedział Jacek Obrocki, CFA, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej BDM S.A. – „Kładziemy nacisk na profesjonalizm zespołu oraz indywidualne podejście do klienta. Każde IPO traktujemy jako odrębny projekt. Dzięki temu narzędzia i procedury są zawsze dopasowywane do potrzeb konkretnej spółki. W ocenie emitentów jest to nasz mocny punkt, gdyż właśnie w tej kategorii przyznali nam najwyższą notę”.

Ogólna ocena w Rankingu Liderów Rynku Pierwotnego była sumą punktów z trzech subrankingów: IPO (waga 0,5), SPO (waga 0,2) i Ocena Emitenta (0,3). Subranking IPO (z zastosowaniem wagi 0,5) był sumą udziału brokera w ogólnej liczbie IPO i udziału w całkowitej wartości tych transakcji. Miał on największą wagę, ponieważ oferty pierwotne wymagają największego nakładu pracy. Subranking SPO z kolei, był wyliczany z zastosowaniem tego samego mechanizmu co IPO, jednakże jego waga była mniejsza, bo emitent jest znany inwestorom i nie ma potrzeby ponownej wyceny akcji.

O firmie | Pytania i odpowiedzi | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty