Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja | wersja Mobilna Русский  English
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Rynek
      BDM news
      Polecamy
  

Serwis BDM news

 

Aktualne informacje rynkowe są niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji inwestycyjnych. Dzięki serwisowi informacyjnemu BDM News uzyskasz dostęp do bieżących komunikatów z rynku kapitałowego dostarczanych przez Polską Agencję Prasową. Dla dokładniejszej analizy rynku z pewnością przydatny będzie ISPAG - narzędzie do prezentowania wykresów i analizy technicznej. ISPAG udostępnia wiele wskaźników analizy technicznej w zależności od zakresu badanych danych. Bieżące i trafne komentarze, przygotowywane przez Wydział Analiz oraz pracownika Tomasza Gessnera dają jasny obraz sytuacji na rynku.


Oferta
1.Depesze Polskiej Agencji Prasowej
a. Informacje giełdowe
b. Informacje makroekonomiczne dotyczące
c. Komunikaty
d. Informacje dotyczące funduszy
e. Informacje dotyczące gospodarki USA i UE
f. Podsumowania
2.Komentarze
a. komentarze Wydziału Analiz BDM
b. komentarze Tomasza Gessnera
3.Notowania
a. tabelowe
b. ISPAG analiza techniczna
4.Gazeta Giełdy Parkiet

Jak założyć
Załóż rachunek... 
Załóż rachunek

Opłaty   
Jak otworzyć?   
Regulamin   


Serwis można założyć za pomocą aplikacji BDM onLine.

Za pomocą aplikacji BDM onLine

   Zaloguj się do aplikacji BDM onLine na stronie https://e.bdm.pl.
 
   Wypełnij wniosek w aplikacji
            Menu Wnioski >> BDM News >> Wniosek o otwarcie usługi BDM News.
 
  Poczekaj na wiadomość e-mail potwierdzającą otwarcie serwisu.
 
Opłaty

Opłata za udostępnienie elektronicznej wersji GG Parkiet - 109 zł za miesiąc

Oferta
1. Depesze Polskiej Agencji Prasowej
 1. Informacje giełdowe
  • komunikaty i raporty spółek publicznych
  • informacje dziennikarskie na temat spółek publicznych
  • opis i analiza wydarzeń na rynku kapitałowym - podsumowania okresowe
  • opinie i analizy
  • dywidenda w spółkach
  • prognozy wyników spółek
  • kalendarium
  • kursy walut NBP
  • wyniki przetargów – Ministerstwa Finansów na bony skarbowe i obligacje
  • analiza przetargów
  • WIBOR, WIBID
 2. Informacje makroekonomiczne dotyczące
  • PKB
  • inflacji
  • stop procentowych
  • podaży pieniądza
  • bilansu płatniczego
  • deficytu obrotów bieżących oraz deficytu handlowego
  • budżetu
  • produkcji krajowej
  • żywności
  • opinie analityków dot. w/w danych makroekonomicznych
 3. Komunikaty
  • oficjalne komunikaty NBP, GPW, RPP,
  • komunikaty PTE, OFE, TFI
 4. Informacje dotyczące funduszy
  • informacje o środkach przekazanych przez ZUS do OFE
  • comiesięczną wartość aktywów netto OFE
  • wartość aktywów netto Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • ranking aktywów netto według Analiz Online
 5. Informacje dotyczące gospodarki USA i UE
  • informacje na temat rezerwy obowiązkowej
  • dane dotyczące inflacji w USA
  • bezrobocie w USA i UE
  • wskaźniki aktywności w przemyśle USA i UE
  • zapasy ropy w USA
  • dane dotyczące wskaźników cen na poziomie producenta (PPI)
  • wskaźniki dotyczące sprzedaży detalicznej w Niemczech i Francji
  • wskaźniki giełdowe FTSE, DAX, CAC 40,Nikkei
  • opis, analiza kursu dolara
 6. Podsumowania
  • wydarzeń ze spółek
  • przegląd wydarzeń dnia (gospodarczych i politycznych z kraju i ze świata)
Codziennie 20-30 depesz dziennikarskich (komentarze, opinie, analizy dotyczące bieżących wydarzeń )

2. Komentarze
 1. komentarze Wydziału Analiz BDM
 2. komentarze Tomasza Gessnera

3. Notowania
 1. tabelowe
 2. ISPAG analiza techniczna

  Prezentacja systemu

  Internetowy System Prezentacji Analiz Giełdowych ISPAG) jest programem przeznaczonym do prezentacji w sieci Internet nteraktywnych wykresów notowań giełdowych. Program umożliwia i wspomaga przeprowadzanie analizy technicznej akcji oraz innych instrumentów notowanych na GPW w Warszawie i rynkach finansowych świata.

  ISPAG zapewnia możliwość przeglądania aktualnych wykresów notowań oraz wykonywania analizy technicznej online - bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki zastosowaniu technologii Java™, ISPAG posiada możliwości niespotykane w zwykłych programach do analizy technicznej:

  • dostępność bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji programu na dysku użytkownika
  • praca w trybie online na aktualnych danych
  • konfiguracja sposobu działania programu oraz zmiana wyglądu interfejsu użytkownika przez skonfigurowanie parametrów w kodzie HTML (każda instytucja udostępniająca program może go dostosować do charakteru swojego serwisu WWW i nadać programowi unikalny wygląd)
  • program ISPAG umieszczony na stronie WWW zastępuje tysiące wykresów prezentowanych w tradycyjny sposób (w formie plików graficznych GIF lub JPEG)


  Nowatorski sposób prezentacji danych giełdowych

  Zastosowanie systemu ISPAG daje możliwość prezentacji w Internecie wykresów notowań w przyjazny dla użytkownika sposób - dużo bardziej funkcjonalny i znacznie szybszy, niż udostępnienie plików graficznych z wykresami w formacie GIF lub JPEG. Do głównych zalet prezentacji wykresów giełdowych przy pomocy ISPAGa należą:

  • łatwa integracja z istniejącymi bazami danych online
  • dostęp do całej historii notowań spółek (wykresy z dowolnego przedziału czasowego)
  • możliwość wyboru różnych rodzajów wykresów
  • dostęp do wielu wskaźników analizy technicznej z możliwością zmiany ich parametrów
  • kreślenie formacji i linii trendu - aktywna praca z wykresami
  • wykorzystanie całego obszaru ekranu monitora do przeglądania wykresów i przeprowadzania analiz, dzięki wbudowanej opcji maksymalizacji okna programu
  • bardzo szybki dostęp do danych


  Niewielkie wymagania systemowe

  Program współpracuje ze standardowymi przeglądarkami internetowymi i nie wymaga instalacji przez użytkownika dodatkowego oprogramowania. ISPAG jest uruchamiany automatycznie - po wybraniu przez użytkownika określonej strony WWW. Do tego celu wystarczy przeglądarka internetowa z włączoną obsługa języka Java - wymagania te spełniają m.in.: Microsoft Internet Explorer 4.01, Netscape Navigator 4.06 lub nowsze wersje tych przeglądarek.

4. Gazeta Giełdy Parkiet

Gazeta PARKIET w środowisku inwestorów jest bardzo dobrze znanym źródłem informacji. Jedynym dziennikiem ogólnopolskim specjalizującym się tak szeroko w tematyce rynku kapitałowego i zagadnieniach gospodarczo-finansowych. Codziennie dostarczamy najważniejsze informacje dotyczące gospodarki, finansów i rynku kapitałowego, niezbędne dla przedsiębiorców, menedżerów i inwestorów w prowadzeniu interesów i podejmowaniu decyzji finansowych i inwestycyjnych.

O firmie | Pytania i odpowiedzi | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty