Start page | Offices | Contact | Education Русский  Polski
    Individual Customers    Corporate Clients    Asset Management    Press Room    
      Login
      New Customer
      Market
      BDM news
      Our Recommendations
      The Capital Group

  

Dywidendy za 2015

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przedstawiają informację na temat dywidend.

propozkomycje dywidend - zaznaczone są na kolor czerwony
dywidendy uchwalone przez WZA - zaznaczone są na kolor czarny

Spółka Kwota brutto za akcję Dzień ustalenia prawa Dzień wypłaty
AC AUTOGAZ 2,50 zł
ATLANTAPL 0,65 zł 10.02.2016 26.02.2016
EBC 0,05 zł
ECHO 1,43 zł 03.02.2016 10.02.2016 (0,72 zł)
do 30.12.2016 (0,71 zł)
IIAAV 0,06 EUR
KERNEL 0,25 USD
ORANGEPL 0,25 zł
PEKAO 8,70 zł 22.06.2016 06.07.2016
UNIMA 0,17 zł 15.03.2016 30.03.2016
VIDIS 0,10 zł 15.02.2016 29.02.2016

Data aktualizacji 10.02.2016


Materiały mają charakter czysto informacyjny, zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnych informacji oraz wiedzy autorów.
DM BDM S.A. dokłada starań, aby dane były prawidłowe, jednakże mają one charakter jedynie pomocniczy i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego.

DM BDM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez Inwestorów danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, w szczególności za szkody poniesione z tego tytułu, ani też za skutki niezamieszczenia w dokumencie określonych danych.

Jeśli chcesz zobaczyć dywidendy za ubiegłe lata przejdź do archiwum.

About Us | Help | Career | Site Map | Programs | Regulations and Fees