Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja | wersja Mobilna Русский  English
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Rynek
      BDM news
      Polecamy
  

Kalendarium

 

Kalendarium od 24 wrzesnia 2018 do 30 wrzesnia 2018

30 wrzesnia 2018  -  niedziela 
29 wrzesnia 2018  -  sobota 
28 wrzesnia 2018  -  piątek 
USA

Wydatki Amerykanów M/M sierpień (wartość poprzednia 0.40%)

USA

Dochody Amerykanów M/M sierpień (wartość poprzednia 0.30%)

USA

Bazowy PCE Deflator R/R sierpień (wartość poprzednia 2.00%)

USA

Bazowy PCE Deflator M/M sierpień (wartość poprzednia 0.20%)

27 wrzesnia 2018  -  czwartek 
FASTFIN

Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie zmian w radzie nadzorczej

CIGAMES

Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, powołanie nowego członka RN.

KREDYTIN

Zwyczajne walne zgromadzenie

HARPER

Zwyczajne walne zgromadzenie

USA

Bazowy PCE R/R II kwartał (wartość poprzednia 1.90%)

USA

PCE R/R II kwartał (wartość poprzednia 2.60%)

USA

PCE K/K II kwartał (wartość poprzednia 0.90%)

USA

PKB R/R II kwartał (wartość poprzednia 2.80%)

USA

PKB K/K II kwartał (wartość poprzednia 2.00%)

USA

PKB Deflator K/K II kwartał (wartość poprzednia 2.20%)

USA

Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M sierpień (wartość poprzednia -1.70%)

USA

Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M sierpień (wartość poprzednia 0.20%)

Euroland

Indeks zaufania konsumentów wrzesień (wartość poprzednia -1.90)

Euroland

Wskaźnik zaufania w biznesie wrzesień (wartość poprzednia 1.22)

Euroland

Podaż pieniądza M3 R/R sierpień (wartość poprzednia 4.00%)

26 wrzesnia 2018  -  środa 
PHARMENA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad (MSR) i (MSSF)

PROTEKTOR

Wezwanie Rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje spółki Protektor SA po cenie 4,20 PLN za akcję.

KETY

Dzień wypłaty dywidendy 17,28 PLN na akcję

COMPERIA

Ostatni dzień notowania praw poboru Ostatni dzień notowania praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki COMPERIA.PL S.A.

WASKO

Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa WASKO SA

SWISSMED

Zwyczajne walne zgromadzenie

BIOTON

Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

USA

Sprzedaż nowych domów sierpień (wartość poprzednia 627 tys.)

USA

Stopa procentowa (wartość poprzednia 1.75%)

25 wrzesnia 2018  -  wtorek 
MMAKERS

Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

DYWILAN

Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki DYWILAN S.A.

ANALIZY

Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej

Medinice S.A.

Debiut na giełdzie Pierwsze notowanie akcji Medinice SA na rynku NewConnect.

TRAKCJA

Dzień dywidendy 0,10 PLN na akcję

RONSON

Dzień dywidendy 0,06 PLN na akcję

DEBICA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie polityki dywidendowej spółki oraz powzięcie uchwały w zakresie określenia warunków nowej polityki dywidendowej na lata 2018-2020.

CCENERGY

Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd NWZA z 2018.09.19

USA

Indeks Fed z Richmond wrzesień (wartość poprzednia 24)

USA

Indeks Conference Board wrzesień (wartość poprzednia 133.40)

USA

Indeks S&P/Case-Shiller Composite 20 R/R lipiec (wartość poprzednia 6.30%)

USA

Indeks cen nieruchomości K/K lipiec (wartość poprzednia 1.11%)

USA

Indeks cen nieruchomości M/M lipiec (wartość poprzednia 0.20%)

Polska

Stopa bezrobocia lipiec (wartość poprzednia 5.90%)

24 wrzesnia 2018  -  poniedziałek 
71MEDIA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie zmian w radzie nadzorczej

RAFAMET

Dzień dywidendy 0,24 PLN na akcję

IFIRMA

Dzień dywidendy Zaliczka w wysokości 0,01 PLN na akcję

COMPERIA

Pierwszy dzień notowania praw poboru Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki COMPERIA.PL S.A.

ENEA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie: wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C. powołania członka rady nadzorczej

Polska

Podaż pieniądza M3 R/R sierpień (wartość poprzednia 7.30%)

Polska

Podaż pieniądza M3 M/M sierpień (wartość poprzednia 0.30%)

poprzednie  

O firmie | Pytania i odpowiedzi | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty