Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja | wersja Mobilna Русский  English
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Rynek
      BDM news
      Polecamy
  

Regulaminy i opłaty

 

Opłaty

 • Tabela opłat i prowizji.


 • Tabela opłat i prowizji za usługi w ramach prowadzenia rejestru sponsora emisji.
  (obowiązuje od 01.04.2016 r.)
  Regulaminy

 • Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich.


 • Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem


 • Regulamin Funduszy
  (obowiązuje od 01.04.2015 r.)

 • Regulamin Pośrednictwa Poza Rynkiem Zorganizowanym
  (obowiązuje od 03.01.2018 r.)

 • Regulamin Oferta Pierwotna
  (obowiązuje od 03.01.2018 r.)

 • Regulamin Newsletter
  (obowiązuje od 02.11.2016 r.)    


  Uchwały

 • Uchwała nr 8/VII/2018 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  określenia maksymalnego limitu wartości bądź ilości instrumentów finansowych, na którą opiewa pojedyncze zlecenie
     

 • Uchwała nr 8/XI/2017 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  zawieszenia opłat za przelewy
  (obowiązuje do 31.03.2019 r.)

 • Uchwała nr 7/III/2017 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  doprecyzowania dyspozycji przyjmowanych przez poszczególne kanały BDM onLine
  (obowiązuje od 01.04 2017 r.)

 • Uchwała nr 6/II/2017 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  realizacji przelewów na rachunki bankowe klientów niewskazane w umowie


 • Uchwała nr 1/IV/2016 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  ustalenia wysokości oprocentowania rachunku oraz minimalnego salda środków pieniężnych podlegających oprocentowaniu.


 • Uchwała nr 3/VI/2015 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  wysokości oraz zasad określenia depozytu zabezpieczającego objętych aneksem "Derywaty Daytrader"


 • Uchwała nr 2/VI/2015 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  wysokości oraz zasad określenia depozytu zabezpieczającego na portfelach nie objętych aneksem "Derywaty Daytrader"


 • Uchwała nr 2/IV/2015 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  określenia godzin realizacji przelewów i maksymalnych kwot wypłat


 • Uchwała nr 4/III/2015 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  określenia minimalnej wartości zlecenia DDM


 • Uchwała nr 2/III/2015 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  ograniczenia rodzajów instrumentów finansowych, które mogą być przechowywane na Rachunku IKE/IKZE


 • Uchwała nr 7/III/2014 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  określenia listy maklerskich instrumentów finansowych nabywanych na podstawie zleceń OTP


 • Uchwała nr 5/III/2014 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  określenia listy alternatywnych systemów obrotu na których dom maklerskich świadczy usługi


 • Uchwała nr 4/III/2014 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  określenia warunków wykonania, wykupu lub rezygnacji z wykonania derywatów


 • Uchwała nr 2/III/2014 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  określenia warunków, od których Dom Maklerski może uzależnić świadczenie usług dotyczących obrotu derywatami


 • Uchwała nr 7/III/2012 Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie
  określenia gwarantowanego czasu przekazania zlecenia na rynek zorganizowany


 • O firmie | Pytania i odpowiedzi | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty