Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja | wersja Mobilna Русский  English
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Rynek
      BDM news
      Polecamy
  

O Firmie - Dom Maklerski BDM S.A.

 

Dom Maklerski BDM S.A. funkcjonuje na rynku kapitałowym od 1993 roku. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego.

dokumenty DM BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, który świadczy usługi m.in. w następujących segmentach rynku:

  - działalność brokerska,
  - zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
  - bankowość inwestycyjna,
  - usługi analityczne.
 •  Schemat organizacyjny Domu Maklerskiego BDM SA
Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Działamy na rynku kapitałowym od 1993 roku.
 • Mamy ugruntowaną pozycję rynkową, stabilny akcjonariat i solidne fundamenty kapitałowe:
  • jesteśmy jednym z nielicznych domów maklerskich niezależnym od żadnej instytucji
  • większościowy pakiet akcji posiada Zarząd, Rada Nadzorcza i kluczowi pracownicy
  • kapitały własne na koniec stycznia 2016 roku wynosiły blisko 54,4 mln zł.
 • Stanowimy doświadczony zespół ponad 150 osób zdolny kreować zaawansowane rozwiązania inwestycyjne i przygotowany do kompetentnej i kompleksowej obsługi Klienta
 • Oferujemy pełną paletę usług, zawierającą zarówno propozycje dla inwestorów poszukujących kapitału, jak i dla tych którzy chcą go efektywnie pomnażać
 • Na swoim koncie mamy wiele zrealizowanych projektów inwestycyjnych
 • Współpracujemy z renomowanymi instytucjami
 • Posiadamy 14 punktów obsługi klienta na terenie całego kraju
 • Nasz udział w obrotach na rynku kasowym GPW od stycznia 2015 – stycznia 2016 wynosił ponad 1,9 %


 • Raport z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Domu Maklerskiego BDM
 • Polityka zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim BDM SA
 • 2016

   Jednostkowe
  1. Opinia biegłego rewidenta
  2. Raport z badania sprawozdania finansowego
  3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  4. Sprawozdanie finansowe
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
  6. Sprawozdanie zarządu z działalności
  7. Skonsolidowane
  8. Opinia biegłego rewidenta
  9. Raport z badania sprawozdania finansowego
  10. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  11. Sprawozdanie finansowe
  12. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
  13. Sprawozdanie zarządu z działalności
  14. Zasady
  15. Raport z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Domu Maklerskiego BDM
  2015

   Jednostkowe
  1. Opinia biegłego rewidenta
  2. Raport z badania sprawozdania finansowego
  3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  4. Sprawozdanie finansowe
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
  6. Sprawozdanie zarządu z działalności
  7. Skonsolidowane
  8. Opinia biegłego rewidenta
  9. Raport z badania sprawozdania finansowego
  10. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  11. Sprawozdanie finansowe
  12. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
  13. Sprawozdanie zarządu z działalności
  14. Zasady
  15. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykami grupy kapitałowej Domu Maklerskiego BDM
  2014

   Jednostkowe
  1. Opinia biegłego rewidenta
  2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  3. Sprawozdanie finansowe
  4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
  5. Skonsolidowane
  6. Opinia biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  7. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  9. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  10. Zasady
  11. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykami grupy kapitałowej Domu Maklerskiego BDM
  12. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykami grupy kapitałowej Domu Maklerskiego BDM S.A.
  2013

   Jednostkowe
  1. Opinia biegłego rewidenta
  2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  3. Sprawozdanie finansowe
  4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
  5. Skonsolidowane
  6. Opinia biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  7. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  9. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  10. Zasady
  11. Adekwatność kapitalowa i zarządzanie ryzykami grupy kapitalowej DM BDM
  2012

   Jednostkowe
  1. Opinia biegłego rewidenta
  2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  3. Sprawozdanie finansowe
  4. Skonsolidowane
  5. Opinia biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  6. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  8. Zasady
  9. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykami grupy kapitałowej Domu Maklerskiego BDM S.A.
  2011

   Jednostkowe
  1. Opinia biegłego rewidenta
  2. Raport z badania sprawozdania finansowego
  3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  4. Sprawozdanie finansowe
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego
  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności DM BDM
  7. Skonsolidowane
  8. Opinia biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  9. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  10. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  11. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  12. Dodatkowe informacje i objasnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  13. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej
  14. Zasady
  15. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykami grupy kapitałowej DM BDM

  Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonywania umów zawieranych z Klientami w zakresie przedmiotowym zawartych umów. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści i poprawiania danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.

  Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42 NIP 547-02-44-972, REGON 070425363, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd: Jacek Rachel – Prezes, Lech Głogowski – Wiceprezes, Janusz Smoleński – Wiceprezes Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości

  O firmie | Pytania i odpowiedzi | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty