Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja | wersja Mobilna Русский  English
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Rynek
      BDM news
      Polecamy
  

Zapis na Obligacje serii B1 spółki PCC Exol S.A.

 
Parametry oferty

Ilość obligacji oferowanych 250 000
I Okresie Przyjmowania Zapisów, w którym zastosowany
będzie Przydział Preferencyjny*
6 - 10 listopada 2017 r.
II Okresie Przyjmowania Zapisów bez Przydziału Preferencyjnego* 11 - 14 listopada 2017 r.
Cena emisyjna 100,00 zł - Nie pobieramy prowizji
Oprocentowanie stałe 5,5 % w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Przydział obligacji 15 listopada 2017 r.
Księgowanie Obligacji na rachunkach inwestycyjnych do 14 dni od dnia przydziału Obligacji
Planowane pierwsze notowanie grudzień 2017 r.
Data wykupu 15 maja 2022 r. ( 4 lata i 6 miesięcy )
* stopa alokacji dla zapisów złożonych w I Okresie Przyjmowania Zapisów będzie dwukrotnie wyższa od stopy alokacji dla zapisów złożonych w II Okresie Przyjmowania Zapisów z zastrzeżeniem że nie wyniesie ona więcej niż 100%.

Zobacz prezentację firmy PCC_Exol S.A.      więcej...  Nie jestem klientem DM BDM


  Możesz także zostawić kontakt do siebie, oddzwonimy i poinformujemy Cię o szczegółach oferty.

    
  Imię i nazwisko:     Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BDM S.A. oraz podmioty zależne BDM S.A. moich danych osobowych
  Email:
  Telefon:


  Jestem klientem DM BDM
 • złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 • złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

 • BDM onLine
  • dyspozycje nabycia obligacji należy złożyć w oknie Zlecenia >> Oferty publiczne >> w polu WALOR należy wybrać EXOL B1 następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie
  • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
  • przy próbie złożenia zapisu nie spełniającego ograniczeń podanych w Prospekcie Emisyjnym system odrzuci dyspozycję informując o tym w Powiadomieniach
  • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżące i powinien mieć status „WYS”,

  BDM Mobile
  • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję Zlecenia bieżące >> Zlec. IPO >>> przytrzymać EXOL B1
  • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,


Zasady składania zapisów
 • DM BDM S.A. nie pobiera prowizji od zapisu na obligacje PCC Exol serii B1.
 • Do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego oraz numeru PESEL.
 • Zapisy można składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem Internetu.
 • Zapisy na Obligacje PCC Exol serii B1 przyjmowane są przez DM BDM S.A.
 • Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) obligację i nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji Oferowanych.
 • Przydział Obligacji zostanie dokonany zgodnie z zasadą, że średnia stopa alokacji dla zapisów złożonych w I okres przyjmowania zapisów będzie dwukrotnie wyższa od średniej stopy alokacji dla zapisów złożonych w II okres przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem, że nie wyniesie ona więcej niż 100%
 • Zapis na obligacje oferowane jest nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
 • Zapisy mogą być pokryte środkami z konta podstawowego, czyli środkami z rozliczonych transakcji sprzedaży, lub blokując środki nierozliczone korzystając z Aneksu Pożyczka.

O firmie | Pytania i odpowiedzi | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty