ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

BOLLINGER OSCILLATOR - OSCYLATOR BOLLINGERA (BOS)

Oscylator Bollingera (Bollinger Oscillator) jest wskaźnikiem przedstawiającym zależność pomiędzy kursem a wstęgą Bollingera. W wykresie wstęg Bollingera mieliśmy do czynienia z graficzną prezentacją w postaci wstęg 'wijących się' wraz z wykresem kursu, który je okresowo przecinał. W oscylatorze te wcześniej wymienione wstęgi zostały 'rozciągnięte i naprężone' do postaci dwóch linii prostych, a linia wskaźnika reprezentuje kurs 'wijący się' między nimi i okresowo je przecinający. Innymi słowy, linie poziome w oscylatorze są odpowiednikiem wstęgi, a linia wskaźnika odpowiednikiem kursu.

W wskaźniku BOS sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika spada poniżej dolnej prostej, zaś sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika wychodzi ponad górną prostą.

Uwaga: Opisany wyżej sposób analizy powinien być stosowany tylko w przypadku, gdy kurs znajduje się w trendzie horyzontalnym. Kiedy trend ulega wyraźnej zmianie (na wzrostowy lub spadkowy), interpretacja sygnałów też ulega zmianie. Taka sytuacja została zilustrowana na powyższym wykresie. W trakcie trwania trendu horyzontalnego (A), sygnały kupna i zakupu pojawiają się w sposób opisany wcześniej. Natomiast w momencie zmiany trendu (B - w tej konkretnej sytuacji na trend zwyżkujący), pierwsze wyraźne przebicie jednego z poziomów ograniczających normalnie ruchy oscylatora spowoduje wygenerowanie sygnału kupna (jeśli nastąpi przebicie górnego poziomu) lub sprzedaży (w przypadku przebicia poziomu dolnego). Pozostałe sygnały przestają być interpretowane jako sygnały zakupu czy sprzedaży aż do momentu, gdy kurs utworzy ponownie trend horyzontalny. 

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE