ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

ODWRÓCONA GŁOWA I RAMIONA

Przydatność: podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: patrz opis poniżej
Częstość występowania: duża
Ruch cen po wybiciu: zależy od wysokości głowy
Sygnał kupna: wybicie w górę przez linię szyi

Teoria

glowaodw_teoria.gif (7038 bytes)

Formacja ta zapowiada "zawsze" wzrost cen i najczęściej występuje przed odwróceniem trendu spadkowego. Pełne wykształcenie formacji następuje po wyznaczeniu czterech punktów charakterystycznych (1,2,3 i 4). Punkty (1) i (3) oznaczają ramiona formacji, punkt (2) oznacza głowę. Ostatni, czwarty punkt zostaje wyznaczony po wybiciu ponad linię szyi (oznaczoną cienką linią niebieską). Podczas kształtowania się formacji odwróconej głowy i ramion bardzo ważne jest, aby wolumen obrotów zachowywał się zgodnie z teorią. Przy wyznaczaniu kolejnych punktów charakterystycznych dla formacji wolumen obrotów powinien wyglądać następująco:

  • maksimum lokalne podczas wykształcenia się lewego ramienia (1)
  • niższa wartość podczas wyznaczania głowy (2)
  • po ukształtowaniu głowy wyraźny wzrost przy penetracji linii szyi
  • spadek podczas wyznaczania prawego ramienia (3)
  • wyraźny wzrost przy wybiciu przez linię szyi (4).

Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (ponad punkt wybicia W) powinna być co najmniej równa wysokości głowy mierzonej od linii szyi (linia fioletowa).

Uwaga 1: Linia szyi nie musi być pozioma.

Uwaga 2: Możliwe są "mutacje" formacji, np. dwie głowy (wtedy formacje takie najczęściej są symetryczne).

Taktyka gry

glowaodw_taktyka.gif (8229 bytes)

Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup tak, jak opisano poniżej

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) na jednym z wymienionych niżej poziomów, w zależności od tego, który zostanie osiągnięty wcześniej:

1) 40% korekta ruchu od dna prawego ramienia (P) do szczytu po wybiciu (Max)

2) linia wyznaczona przez dno głowy (G) i prawego ramienia (P)

3) linia szyi

Poziom bezpieczeństwa możesz wyznaczyć na wysokości najniższego z poziomów 1,2,3.

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE