ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

TRENDY

Przydatność: określenie tendencji kursu
Czas kształtowania: patrz opis
Wolumen: patrz opis
Ruch cen: zależy od stopnia trendu

Teoria

trend_teoria.gif (4647 bytes)

Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej i określa kierunek ruchu cen całego rynku bądź jakiegoś papieru. Trend ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kupnie czy sprzedaży, ponieważ jedna z podstawowych zasad analizy technicznej głosi, że inwestowanie zawsze powinno odbywać się w zgodzie z trendem (kierunkiem ruchu cen).

Ze względu na czas trwania trendy można podzielić na:

 • długoterminowy (główny, pierwszorzędny) - trwający od kilku miesięcy do kilku lat
 • średnioterminowy (drugorzędny) - trwający kilka miesięcy
 • krótkoterminowy (trzeciorzędny) - trwający kilka tygodni.

Wspomniana wyżej zasada inwestowania w zgodzie z trendem odnosi się przede wszystkim do trendu głównego.

Jeżeli linia trendu jest wyznaczana przez szczyty - mówimy o trendzie niebieskim, jeśli zaś przez dołki - mówimy o trendzie czerwonym.

Ze względu na kierunek ruchu cen można wyodrębnić trendy:

 • zwyżkujący - wyznaczany zawsze przez minima cenowe
 • zniżkujący - wyznaczany zawsze przez szczyty
 • horyzontalny - wyznaczany przez dołki lub szczyty.

Taktyka gry

trend_taktyka.gif (4647 bytes)

Zawsze na początku analizy powinieneś wyznaczyć na wykresie linie trendu i inwestować w zgodzie z trendem głównym. Trendy pozwalają na zabezpieczenie przed zbyt wczesnym wyjściem z rynku przy inwestycjach długoterminowych.

Ważne informacje dotyczące trendów:

 • Trendy główne zwykle trwają przez długi okres czasu i w tym czasie kursy akcji przebywają długą drogę.
 • Ogromne zyski można by osiągnąć kupując na samym dnie bessy, a sprzedając na samym szczycie hossy.
 • Nie jest możliwe wykonanie ruchów opisanych w punkcie powyżej.
 • Jest możliwe uniknięcie kupowania pod koniec hossy.
 • Możliwe jest osiągnięcie zysków przy inwestycjach zgodnych z trendem głównym, w trendzie drugorzędnym, a czasami nawet na akcjach poruszających się przeciwnie do trendu głównego.
 • Największe i najpewniejsze zyski można osiągnąć inwestując w trendzie głównym przez większą część czasu jego trwania ale nie w początkowej ani końcowej fazie tego trendu. Dlatego kapitał należy inwestować w największym stopniu w środkowej fazie trendu głównego.

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE