ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

DZIEŃ ODWROTU

Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży lub przygotowanie do zakupu
Czas kształtowania: 1-2 dni
Wolumen: bardzo wysoki
Częstość występowania: mała
Ruch cen: duży
Sygnał kupna: wykształcenie nowego minimum
Sygnał sprzedaży: wykształcenie nowego maksimum

Teoria

reversal_teoria.gif (5885 bytes)

Dzień odwrotu jest najkrócej trwającą formacją - najczęściej 1-2 dni. Charakteryzuje się on bardzo wysokim wolumenem obrotów przy dużym skoku cen. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, jeśli bardzo wysoki wolumen występuje przy wyznaczeniu nowego maksimum kursu po wcześniejszej zwyżce cen. Jeśli natomiast po spadku dochodzi do wyznaczenia nowego minimum cenowego przy bardzo wysokim wolumenie obrotów - otrzymujemy sygnał zmiany tendencji, który jednak przed podjęciem decyzji kupna wymaga jeszcze potwierdzenia (np. przez przebicie oporu lub wybicie z formacji).

Rysunki przedstawiają dni odwrotu na wykresie liniowym i słupkowym (OHLC).

Taktyka gry

reversal_taktyka.gif (6683 bytes)

Jeśli posiadasz akcje:

  • jeśli zostanie wyznaczony dzień odwrotu po zwyżce (A), sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • jeśli zostanie wyznaczony dzień odwrotu po spadku (B) przygotuj się do zakupu - czekaj na jakiś inny sygnał kupna

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE