ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

STOCHASTIC - OSCYLATOR STOCHASTYCZNY (STS)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic - STS) został stworzony przez dr George'a Lane i monitoruje zmianę ceny zamknięcia od minimum w stosunku do rozpiętości między ceną minimalną a maksymalną. Wspomniane zmiany następnie uśrednia się przy pomocy średniej ruchomej.

Istnieją trzy odmiany wskaźnika: szybki (Stochastic Fast), wolny (Stochastic Slow) oraz pełny (Stochastic Full). Pierwszy z nich lepiej sprawdza się przy prognozach krótkoterminowych. Drugi rodzaj wskaźnika jest 'wolniejszą' wersją tego samego wskaźnika, wymaga większego okresu czasu branego do obliczeń i wykazuje przydatność przy prognozach długoterminowych. Pełna odmiana wskaźnika STS bierze pod uwagę trzy parametry: pierwszy to liczba okresów służąca do obliczenia %K, ostatni to liczba okresów służąca do obliczenia linii sygnałowej %D, zaś środkowy parametr to tzw. 'czynnik wygładzający' linii %K. Cechą tego ostatniego typu wskaźnika STS jest jego daleko większa elastyczność i uniwersalność w porównaniu z jego dwoma 'kuzynami'. 

Wykres wskaźnika składa się z dwóch linii: %K - główna linia oscylatora (niebieska linia na wykresie) oraz jej wygładzona postać - %D, który służy jako linia Signal. %D jest równe trzydniowej średniej ruchomej (Moving Average - MA) z %K.

Istnieją trzy rodzaje interpretacji wskaźnika, pierwszy w oparciu o przecięcie przez wskaźnik %K linii %D, drugi w oparciu o przecięcie przez wskaźnik poziomów wykupienia i wyprzedania, trzeci zaś polega na wyszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika a przebiegiem kursu.

W pierwszej interpretacji (patrz wykres wyżej), sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od dołu poziom wyprzedania, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia. Do analizy oscylatora w ten sposób konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia wyznacza się najczęściej na wysokości 80-90% a poziom wyprzedania na wysokości 10-20%.

W drugiej interpretacji (patrz wykres powyżej), sygnałem do kupna (K) jest sytuacja, gdy następuje przecięcie od dołu niemalejącej linii %D (pomarańczowa linia) przez linię %K (niebieska linia), zaś sygnałem do sprzedaży (S) jest sytuacja, gdy następuje przecięcie od góry nierosnącej linii %D (pomarańczowa linia) przez wskaźnik %K (niebieska linia). Sygnały te (odpowiednio K, S) są bardziej wiarygodne, gdy występują w pobliżu poziomów wyprzedania i wykupienia.

W trzeciej interpretacji (patrz wykres powyżej) poszukuje się dywergencji pomiędzy trendami wskaźnika i kursu instrumentu. Trend zwyżkujący wskaźnika (C) przy jednoczesnym trendzie zniżkującym kursu (D) może zwiastować zakończenie (i ewentualne odwrócenie) trendu spadkowego. W sytuacji odwrotnej, zniżkujący trend wskaźnika (A) przy jednoczesnym zwyżkującym trendzie kursu (B) może zapowiadać zakończenie (i ewentualne odwrócenie) trendu wzrostowego.

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE