ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

POZIOM WSPARCIA

Przydatność: określenie wielkości zniżki, podjęcie decyzji kupna, sprzedaży
Wolumen: rośnie przy wyznaczeniu wsparcia
Częstość występowania: duża
Ruch cen po przebiciu: najczęściej do następnego wsparcia
Sygnał kupna: korekta w pobliże poziomu wsparcia
Sygnał sprzedaży: przebicie w dół poziomu wsparcia

Teoria

wsparcie_teoria.gif (3404 bytes)

Poziom wsparcia wyznaczają poprzednie maksima cenowe podczas zwyżki cen, czyli wcześniejsze szczyty (punkt 1 lub punkty 1,2). Takie maksimum powinno zostać potwierdzone przez wysoki wolumen obrotów. Poziom wsparcia nabiera znaczenia, gdy kurs przekroczy ostatnie maksimum lub maksima. To właśnie w okolicy wsparcia może zostać zakończony lub zatrzymany ruch korekcyjny po wzrostach. Im dłużej kurs nie był w okolicy wsparcia (np. kilka miesięcy lub nawet lat) tym większe jest znaczenie tego poziomu. Każde testowanie poziomu wsparcia (spadek w jego pobliże) powoduje zmniejszenie ważności tego poziomu. Przebicie w dół poziomu wparcia może być traktowane jako sygnał sprzedaży. Jeśli nastąpi przynajmniej 10% spadek kursu poniżej wsparcia - zmienia się ono w poziom oporu, który najprawdopodobniej będzie hamował ewentualne późniejsze zwyżki.

Wsparcie jest najczęściej używane przy określaniu wielkości zniżek po wybiciu w dół z różnych formacji.

Uwaga: Minimum cenowe (3) nie jest poziomem wsparcia.

Uwaga: W trendzie krótkoterminowym poziomy wsparcia są najlepiej widoczne na notowaniach dziennych, natomiast dla ruchów głównych i średnioterminowych na notowaniach tygodniowych i miesięcznych.

Taktyka gry

wsparcie_taktyka.gif (4518 bytes)

Jeśli posiadasz akcje:

  • jeśli nastąpi przebicie w dół poziomu wsparcia sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj na korekcie do wsparcia po pierwszym wybiciu (K1)
  • kupuj na korekcie do pierwszego lokalnego maksimum po następnym ruchu (K2)
  • ale nie kupuj na korekcie do drugiego lokalnego maksimum (K3) - na następne kupno trzeba poczekać do średnioterminowej korekty

Zawsze przy podejmowaniu decyzji zakupu sprawdź położenie najbliższych poziomów oporu i wsparcia - mogą one spowolnić lub zatrzymać ruch cen (odpowiednio zwyżkę lub spadek).

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE