ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Przydatność: zabezpieczenie przed stratami

Teoria

stop_teoria.gif (5166 bytes)

Przy każdym zakupie akcji musi być wyznaczony poziom bezpieczeństwa. Zabezpiecza on przed stratami w przypadku niezgodnego z oczekiwaniami zachowania rynku. Poziom ten najczęściej ustala się nieco poniżej ostatniego lokalnego minimum przed wykonaniem transakcji kupna. Jeśli zakup nastąpił na korekcie oznaczonej na rysunku kolorem zielonym, to poziom bezpieczeństwa należy wyznaczyć nieco poniżej ostatniego lokalnego minimum przed zakupem (B1). W miarę wzrostu ceny poziom bezpieczeństwa może być podwyższany, nie może być jednak nigdy obniżany. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa powinno odbywać się po przebiciu ostatniego maksimum (M). Nowy poziom bezpieczeństwa powinien znaleźć się nieco poniżej najbliższego dołka (poziomy od B2 do B4).

Uwaga: Poziom bezpieczeństwa nie został podwyższony do punktu (X), gdyż szczyt oznaczony numerem (1) nie przekroczył ostatniego maksimum (M).

Po spadku cen poniżej poziomu bezpieczeństwa (punkt P) musi bezwzględnie nastąpić sprzedaż.

Taktyka gry

stop_taktyka.gif (4755 bytes)

Zawsze przy zakupie akcji wyznaczaj poziom bezpieczeństwa 5-15% poniżej ostatniego lokalnego minimum. Dokładna odległość zależy od ceny akcji i od jej ruchliwości. I tak, dla akcji mało ruchliwej, której cena wynosi 100 zł poziom bezpieczeństwa będzie wyznaczany 5% poniżej minimum, natomiast dla bardzo ruchliwej akcji o cenie 5 zł poziom bezpieczeństwa będzie wyznaczany nawet 15% poniżej minimum.

Przy zwyżce cen stopniowo przesuwaj w górę poziom bezpieczeństwa (tak jak to opisano w teorii).

Uwaga: Nigdy nie obniżaj poziomu bezpieczeństwa.

Jeśli poziom bezpieczeństwa zostanie przebity (tu: poziom B4) - sprzedaj natychmiast.

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE