ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

POZIOM OPORU

Przydatność: określenie wielkości zwyżki, podjęcie decyzji kupna, sprzedaży
Wolumen: rośnie przy wyznaczeniu oporu
Częstość występowania: duża
Ruch cen po przebiciu: najczęściej do następnego wsparcia
Sygnał kupna: przebicie poziomu oporu w górę
Sygnał sprzedaży: wzrost kursu w pobliże oporu

Teoria

opor_teoria.gif (3433 bytes)

Poziom oporu wyznaczają poprzednie minima cenowe podczas zniżki cen, czyli wcześniejsze dna (punkt 1 lub punkty 1,2). Takie minimum powinno zostać potwierdzone przez wysoki wolumen obrotów. Poziom oporu nabiera znaczenia, gdy kurs spada poniżej ostatniego dna. To właśnie w okolicy tego poziomu powinien zostać zakończony lub zatrzymany ruch wzrostowy. Im dłużej kurs nie był w okolicy oporu (np. kilka miesięcy lub nawet lat) tym większe jest znaczenie tego poziomu. Każde testowanie poziomu oporu (wzrost w jego pobliże) powoduje zmniejszenie ważności tego poziomu.

Przebicie w górę poziomu oporu może być traktowane jako sygnał kupna. Jeśli nastąpi przynajmniej 10% wzrost kursu ponad opór - poziom ten zmienia się on we wsparcie, które najprawdopodobniej będzie powstrzymywało ewentualne późniejsze zniżki.

Taktyka gry

opor_taktyka.gif (3352 bytes)

Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj przy dojściu kursu do dobrze wykształconego poziomu oporu i odkup jak opisano niżej

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj na korekcie po przebiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) dobrze wykształconego oporu

Zawsze przy podejmowaniu decyzji zakupu sprawdź położenie najbliższych poziomów oporu i wsparcia - mogą one spowolnić lub zatrzymać ruch cen (odpowiednio zwyżkę lub spadek).

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE